UPDATE 25 januari 2021

Voor alle zangkoren geldt dat er voorlopig nog steeds niet samen kan worden gezongen.
Aan de coronaregels zal de komende tijd niet veel worden veranderd.
Dit betekent dat ons uitgestelde voorjaarsconcert van 17 april 2021 wederom niet door kan gaan.
We hebben besloten nog geen plannen te maken voor een volgend optreden.
Het is afwachten hoe alles verder gaat en wij gaan gewoon door om via Zoom samen te zingen.
Wie weet is er na de vaccinaties licht aan de horizon.
We hebben hier alle vertrouwen in dus blijf gezond!

UPDATE 7 januari 2021

Wij hopen dat iedereen ondanks de coronamaatregelen mooie kerstdagen en een fijne jaarwisseling heeft gehad.
Er is nog steeds niets veranderd in de maatregelen en dat zal hoogstwaarschijnlijk voorlopig nog zo blijven.
Dit betekent dat wij nog steeds alleen digitaal kunnen zingen maar dat is altijd beter dan niets…
De vaccinaties zijn begonnen en het zal nog een poosje duren voordat de effecten hiervan merkbaar zijn.
Probeer voorlopig te kijken naar wat wél kan en blijf gezond !

UPDATE 5 november 2020

Na een paar weken te hebben kunnen zingen in het Onderschoer zijn we hier uit veiligheidsoverwegingen weer mee gestopt.
We oefenen al weer enkele weken via “Zoom”.
Dat is niet ideaal maar we zijn in elk geval samen met muziek bezig.
De oefening met alle aanwijzingen van onze dirigent Ivo wordt opgenomen en doorgestuurd naar onze leden.
Zo kan iedereen de les herhalen en hiervan leren.
Het is nog onzeker hoe lang dit gaat duren maar voorlopig blijft ons zingen digitaal.

                  UPDATE 1 oktober 2020

Sinds enkele weken kunnen wij weer oefenen in het Onderschoer.
Dit gebeurt wel in aangepaste vorm, een kleinere groep zangers in zig-zag-opstelling met 1.5 meter afstand van elkaar.
En natuurlijk alle protocollen opvolgend, van Encore en van het Onderschoer én met goede ventilatie.
Dit is niet echt geruisloos maar dat is nu even niet anders.
We hebben op dit moment tenminste met een groep weer onderling contact en het zingen samen geeft ook weer plezier.
De optredens eventueel met Kerst zijn nog onduidelijk, misschien kleinschalig in aangepaste vorm of buiten.
Zodra er meer nieuws is zullen wij dit laten weten.

                 

                  UPDATE 20 juni 2020   

Onlangs hebben we onze eerste fysieke bestuursvergadering weer gehad in het Onderschoer.

Zoals de zaken er  nu voor staan hebben we besloten het concert op 10 oktober a.s. ook niet door te laten gaan.
Wij kunnen nog steeds niet oefenen met zingen, dit doen wij sinds enige tijd via “Zoom” .
Het is geen echte oefenavond want wij kunnen elkaar tijdens het oefenen niet horen omdat er vertraging op de lijn zit en het erg rommelig zou worden.
Onze dirigent zingt alle stemgroepen voor en wij kunnen dit thuis nazingen.
Het gaat er om dat we toch op deze manier met muziek bezig zijn en onderling contact hebben met andere koorleden en onze dirigent.
We hopen dat, wanneer de goede resultaten blijven aanhouden, wij uiteindelijk weer samen kunnen en mogen gaan zingen.

                  Wij hebben dan ook besloten om ons uitgestelde concert, onder voorbehoud, te laten plaatsvinden op zaterdag 17 april 2021.

 

                  Update 

In de eerste plaats hopen wij dat iedereen, en ook jullie familie en vrienden, nog in goede gezondheid verkeert.
Ongetwijfeld hebben jullie de aangescherpte overheidsmaatregelen van 23 maart gehoord.
Dit betekent  dat ook wij tot 1 juni niet kunnen zingen tijdens onze oefenavonden. Heel jammer, maar het is niet anders.
Wel blijven wij allen thuis oefenen zodat de achterstand tot een minimum wordt beperkt.
En dit natuurlijk ook voor het onderlinge contact, maar dan op afstand, van onze koorleden.
Wij gaan ons best doen en hopelijk kan 10 oktober 2020 ons verplaatste Jubileumconcert plaatsvinden!

 Gewijzigde datum jubileumconcert

Na het besluit van afgelopen vrijdag is het bestuur druk geweest om een nieuwe datum te plannen, waarop alle betrokkenen zouden kunnen.
Dat is gelukt!! De nieuwe datum van ons concert wordt zaterdag 10 oktober 2020. ‘s Middags generale repetitie en ‘s avonds het concert.
We hebben voor een datum in het najaar gekozen omdat we niet weten hoe de situatie zich ontwikkelt en we niet het risico wilden lopen dat we,
bij verplaatsing naar bijvoorbeeld juni, weer zouden moeten gaan uitstellen.
In dat geval zou het bovendien veel moeilijker zijn om dan alsnog een geschikte datum in het najaar te vinden.

 Jubileumconcert Encore! Barchem

Het bestuur van Encore heeft vandaag overlegd naar aanleiding van de adviezen en richtlijnen van het RIVM i.v.m. de te nemen maatregelen omtrent het Coronavirus.
Met inachtneming  hiervan heeft het bestuur besloten het jubileumconcert van Encore d.d. 18 april 2020 te verplaatsen naar 10 oktober 2020.
Door de situatie rond het Coronavirus verwachten wij tevens een te klein bezoekersaantal, wat een voor Encore te groot financieel risico met zich mee brengt.
Wij zullen u binnenkort berichten over het vervolg van dit besluit.
Indien u vragen hebt kunt u contact opnemen met onze secretaris Jan Eggink, e-mail: janendinie@kpnmail.nl

Namens het bestuur Andréeke van Poelje voorzitter

*****************************************************************************************************************************************************************************************

Ter afsluiting hebben wij donderdag 19 december 2019 kerstliedjes gezongen voor en met de kinderen van de Barchschole.
Wij kregen als dank een prachtig door de kinderen zelfgemaakte kerstkaart!

Encore kerst Barchschole

KORENKERSTCONCERT

Zondag 15 december hebben wij meegewerkt aan het jaarlijkse Korenkerstconcert georganiseerd door het Lochems Mannenkoor.
Het was een zeer gevarieerd programma waar bij 650 toeschouwers van hebben genoten in de volle Gudulakerk.

Korenkerstconcert 2019.jpg 2

Korenkerstconcert 2019.jpg 3Korenkerstconcert 2019.jpg 5

   Korenkerstconcert 2019.jpg 6         Korenkerstconcert 2019.jpg 4

                                                    Korenkerstconcert 2019

Zondag 15 december a.s. werken wij mee aan het jaarlijkse Koren Kerst Concert

                                  in de Gudulakerk. U komt toch ook!?!

ACTIE HART VOOR DE ACHTERHOEK

Donderdag 10 oktober mochten wij de cheque voor Hart voor de Achterhoek van de RABOBANK in ontvangst nemen.
Wij zijn ontzettend blij met het fantastische bedrag van € 466.79 !!
                                                                               Rabo 2019

Vrienden, familie, donateurs, ontzettend bedankt dat jullie op ons hebben gestemd!!

HARTELIJK DANK !!  logo rabo

**********************************************************************************************************************************

                                                         KLIK HIER VOOR FOTO’S VAN ONS VOORJAARSCONCERT

        MET EEN GASTOPTREDEN VAN LEERLINGEN IN DE TALENTENKLAS VAN DE MUZEHOF IN ZUTPHEN.

                           DSC01531     DSC01590

**********************************************************************************************************************************

                                     Altijd al bij een gezellig koor willen zingen? Dat kan!

            Kom kennismaken met Encore en kom eens naar ons kijken en luisteren tijdens een oefenavond

            in het Onderschoer in Barchem.

            We oefenen elke dinsdagavond van 20.20 tot 22.15 uur o.l.v. onze dirigent Ivo Boytchev.

                           

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail