2023

Ons voorjaarsconcert zal op 15 april 2023 plaatsvinden in de Barchkerk.
Het komende jaar zullen wij op 4 mei onze medewerking verlenen aan de dodenherdenking
bij de Barchkerk.
Noteer dit alvast in uw agenda, verdere informatie hoort u nog van ons.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zondag 18 december 2022 werken wij mee aan het Korenkerstconcert in de Gudulakerk.
Dit Korenkerstconcert wordt georganiseerd door het Lochems Mannenkoor.
De aanvang van het concert is 14.00 uur, de kerk is open om 13.30 uur.
Er doen vijf verschillende koren mee.
Bij het wisselen van de koren is er gelegenheid om samen bekende kerstliederen te zingen.
Omdat de aanvangstijd 14.00 uur is kan iedereen weer op tijd thuis zijn om eventueel de finale van
het WK voetbal te kijken.
Wij zien u heel graag op zondag 18 december a.s. in de Gudulakerk.
Het wordt vast een mooi gevarieerd programma.
De toegang is gratis, na afloop wordt een kleine vrijwillige bijdrage voor een goed doel gewaardeerd.


====================================================================

HOT – Home Of Talents is met Encore Barchem.

KorenFestival presenteert: Encore! – een vierstemmig gemengd koor uit Barchem, Het koor heeft een breed repertoire aan populaire muziek, van Nederlandse liederen tot Engels, Duits, Zweeds en zelfs Bulgaars!

Je kunt Encore! in actie zien (en horen) tijdens het KorenFestival in De Reggehof op 6 november. Meer informatie en tickets: https://tinyurl.com/hofkoren2022

WIJ TREDEN OP VAN 12.00 UUR TOT 12.30 UUR.

====================================================================

OPTREDEN HEKSENLAAK

Zaterdag 1 oktober a.s. gaan voor het eerst weer een optreden verzorgen, dit keer bij de Heksenlaak.
We zijn onlangs weer begonnen om samen in het Onderschoer te oefenen dus is dit een welkome
afwisseling. Het optreden begint om 16.00 uur en de toegang is gratis.
Onze donateurs worden ontvangen met een consumptie.
Oók donateur worden of bij ons gezellige koor komen zingen? Dat kan.
Kom dan zaterdag 1 oktober om 16.00 uur naar de Heksenlaak, Zwiepseweg 32 in Barchem.
Iedereen is van harte welkom

========================================================================================================================================

Wij doen ook dit jaar weer mee aan de Rabobank actie: Rabo Clubsupport.
Bent u lid van de Rabobank , laat uw stem niet verloren gaan en stem weer op Encore.
Wij zijn ontzettend blij met uw stem want dat levert voor ons extra geld op.

Iedereen verdient een club. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Als Rabo-lid kun je stemmen op je favoriete clubs vanaf 5 t/m 27 september 2022. Dat is goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving.
Bij voorbaat dank!

                                      Stem nu op jouw favoriete clubs.

                                          Stem nu

              Overzicht clubs

=====================================================================================================================================

UPDATE 31 januari 2022

M.i.v. 1 februari kunnen we samen weer gaan zingen in het Onderschoer.
Dit betekent dat de regels van het Onderschoer en van de overheid wel nageleefd moeten worden.
Mondkapje tijden het lopen, tonen van QR code en zoveel mogelijk 1.5 meter afstand van elkaar bewaren.
Dit gaat vast lukken en wij kunnen elkaar gelukkig weer zien en samen zingen!
Door ziekte en verhuizing hebben enkele koorleden ons helaas moeten verlaten.
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe koorleden. Sopranen, alten, tenoren en bassen zijn van harte welkom.
Een ieder die van zingen houdt, zowel dames als heren, is van harte uitgenodigd om de sfeer te komen proeven en de gezelligheid te ervaren van Encore!
We zingen een zeer gevarieerd programma.
Laat het ons weten en bezoek onze oefenavond op dinsdagavond in het Onderschoer.

UPDATE 29 december 2021

Met de nieuwe maatregelen is het tot 14 januari niet mogelijk om samen te zingen.
Daarna is het afwachten wat de maatregelen zullen zijn i.v.m. de nieuwe omikron variant.
We blijven positief dat door alle maatregelen en vaccinaties de deur het komende jaar vast weer meer open zal gaan.
Dank voor jullie belangstelling in het afgelopen jaar!
Wij wensen iedereen een gezellige jaarwisseling en een mooi en muzikaal 2022!

UPDATE 6 december 2021

Met de onlangs nieuwe aangekondigde corona-regels is het voor ons niet meer mogelijk om samen te zingen.
Omdat dit  ’s avonds niet kan en overdag geen optie is.
Het Korenkerstconcert in de Gudulakerk is door het Lochems Mannenkoor in overleg met de deelnemende koren ook afgelast.
Dit is erg jammer, we hadden ons hier allemaal erg op verheugd.
We hebben besloten om in elk geval in de komende decembermaand niet te zingen.
Wanneer het  mogelijk is gaan we 4 januari 2022 weer beginnen met onze oefenavonden.

UPDATE 25 november 2021

Wij bedanken PLUS CORNELIS en natuurlijk iedereen die sponsorpunten voor ons hebben gespaard!
Het bedrag dat wij ontvangen van PLUS CORNELIS met de sponsoractie is € 365.-
Dit is een fantastisch bedrag waar we ontzettend blij mee zijn!

campagnebeeld

Hartelijk dank RABO-Bank en allen die op ons hebben gestemd!
Wij hebben € 132.66 mogen ontvangen van de Rabobank met de actie
Rabo Club Support en wij zijn erg blij met dit bedrag!

logo rabo

UPDATE 26 oktober 2021

De actie Clubsupport van de RABOBANK is ten einde en hopelijk hebben velen een stem uitgebracht op Encore!
12 November wordt de uitslag van de actie voor alle verenigingen bekend gemaakt.
Spannend dus….

Onderstaande actie van Plus Cornelis loopt nog tot zaterdag 13 november dus spaar allemaal met ons mee!

KORENKERSTCONCERT

We hebben weer plannen gemaakt om na een lange stilte weer samen te gaan zingen.
Op zondag 19 december organiseert het Lochems Mannenkoor het jaarlijkse Korenkerstconcert in de Gudulakerk.
Wij gaan als Encore hieraan meewerken, dus zet deze datum vast in uw agenda.
We verwachten weer een goedgevulde Gudulakerk!

UPDATE 30 augustus 2021

Dinsdag 7 september gaan we weer beginnen!
We mogen na lange tijd samen zingen in het Onderschoer maar nog wel op 1.5 meter afstand van elkaar.
Maar het kan weer, en daar zijn we heel erg blij om.
Als alles goed verloopt kunnen we weer oefenen voor een optreden.
En daar kijken we écht naar uit!!

UPDATE 29 juni 2021

Na alle versoepelingen afgelopen week kunnen we weer plannen maken.
Dank aan alle leden en donateurs die ons trouw zijn gebleven in de afgelopen moeilijke corona-tijd.
We hebben de afgelopen periode alleen via Zoom kunnen zingen maar daar komt verandering in.
We hebben vóór de vakantie nog een gezellige avond samen ( op afstand ) wat vast erg gezellig wordt.
Na de zomervakantie gaan we op 7 september weer oefenen in het Onderschoer.
Dat zal nog wel met enige beperkingen gepaard gaan maar we kunnen weer!!
We hebben er allemaal weer zin in!
Wij wensen iedereen een ontzettend mooie vakantie !!

UPDATE 25 januari 2021

Voor alle zangkoren geldt dat er voorlopig nog steeds niet samen kan worden gezongen.
Aan de coronaregels zal de komende tijd niet veel worden veranderd.
Dit betekent dat ons uitgestelde voorjaarsconcert van 17 april 2021 wederom niet door kan gaan.
We hebben besloten nog geen plannen te maken voor een volgend optreden.
Het is afwachten hoe alles verder gaat en wij gaan gewoon door om via Zoom samen te zingen.
Wie weet is er na de vaccinaties licht aan de horizon.
We hebben hier alle vertrouwen in dus blijf gezond!

UPDATE 7 januari 2021

Wij hopen dat iedereen ondanks de coronamaatregelen mooie kerstdagen en een fijne jaarwisseling heeft gehad.
Er is nog steeds niets veranderd in de maatregelen en dat zal hoogstwaarschijnlijk voorlopig nog zo blijven.
Dit betekent dat wij nog steeds alleen digitaal kunnen zingen maar dat is altijd beter dan niets…
De vaccinaties zijn begonnen en het zal nog een poosje duren voordat de effecten hiervan merkbaar zijn.
Probeer voorlopig te kijken naar wat wél kan en blijf gezond !

UPDATE 5 november 2020

Na een paar weken te hebben kunnen zingen in het Onderschoer zijn we hier uit veiligheidsoverwegingen weer mee gestopt.
We oefenen al weer enkele weken via “Zoom”.
Dat is niet ideaal maar we zijn in elk geval samen met muziek bezig.
De oefening met alle aanwijzingen van onze dirigent Ivo wordt opgenomen en doorgestuurd naar onze leden.
Zo kan iedereen de les herhalen en hiervan leren.
Het is nog onzeker hoe lang dit gaat duren maar voorlopig blijft ons zingen digitaal.

                  UPDATE 1 oktober 2020

Sinds enkele weken kunnen wij weer oefenen in het Onderschoer.
Dit gebeurt wel in aangepaste vorm, een kleinere groep zangers in zig-zag-opstelling met 1.5 meter afstand van elkaar.
En natuurlijk alle protocollen opvolgend, van Encore en van het Onderschoer én met goede ventilatie.
Dit is niet echt geruisloos maar dat is nu even niet anders.
We hebben op dit moment tenminste met een groep weer onderling contact en het zingen samen geeft ook weer plezier.
De optredens eventueel met Kerst zijn nog onduidelijk, misschien kleinschalig in aangepaste vorm of buiten.
Zodra er meer nieuws is zullen wij dit laten weten.

                 

                  UPDATE 20 juni 2020   

Onlangs hebben we onze eerste fysieke bestuursvergadering weer gehad in het Onderschoer.

Zoals de zaken er  nu voor staan hebben we besloten het concert op 10 oktober a.s. ook niet door te laten gaan.
Wij kunnen nog steeds niet oefenen met zingen, dit doen wij sinds enige tijd via “Zoom” .
Het is geen echte oefenavond want wij kunnen elkaar tijdens het oefenen niet horen omdat er vertraging op de lijn zit en het erg rommelig zou worden.
Onze dirigent zingt alle stemgroepen voor en wij kunnen dit thuis nazingen.
Het gaat er om dat we toch op deze manier met muziek bezig zijn en onderling contact hebben met andere koorleden en onze dirigent.
We hopen dat, wanneer de goede resultaten blijven aanhouden, wij uiteindelijk weer samen kunnen en mogen gaan zingen.

                  Wij hebben dan ook besloten om ons uitgestelde concert, onder voorbehoud, te laten plaatsvinden op zaterdag 17 april 2021.

                  Update 

In de eerste plaats hopen wij dat iedereen, en ook jullie familie en vrienden, nog in goede gezondheid verkeert.
Ongetwijfeld hebben jullie de aangescherpte overheidsmaatregelen van 23 maart gehoord.
Dit betekent  dat ook wij tot 1 juni niet kunnen zingen tijdens onze oefenavonden. Heel jammer, maar het is niet anders.
Wel blijven wij allen thuis oefenen zodat de achterstand tot een minimum wordt beperkt.
En dit natuurlijk ook voor het onderlinge contact, maar dan op afstand, van onze koorleden.
Wij gaan ons best doen en hopelijk kan 10 oktober 2020 ons verplaatste Jubileumconcert plaatsvinden!

 Gewijzigde datum jubileumconcert

Na het besluit van afgelopen vrijdag is het bestuur druk geweest om een nieuwe datum te plannen, waarop alle betrokkenen zouden kunnen.
Dat is gelukt!! De nieuwe datum van ons concert wordt zaterdag 10 oktober 2020. ’s Middags generale repetitie en ’s avonds het concert.
We hebben voor een datum in het najaar gekozen omdat we niet weten hoe de situatie zich ontwikkelt en we niet het risico wilden lopen dat we,
bij verplaatsing naar bijvoorbeeld juni, weer zouden moeten gaan uitstellen.
In dat geval zou het bovendien veel moeilijker zijn om dan alsnog een geschikte datum in het najaar te vinden.

 Jubileumconcert Encore! Barchem

Het bestuur van Encore heeft vandaag overlegd naar aanleiding van de adviezen en richtlijnen van het RIVM i.v.m. de te nemen maatregelen omtrent het Coronavirus.
Met inachtneming  hiervan heeft het bestuur besloten het jubileumconcert van Encore d.d. 18 april 2020 te verplaatsen naar 10 oktober 2020.
Door de situatie rond het Coronavirus verwachten wij tevens een te klein bezoekersaantal, wat een voor Encore te groot financieel risico met zich mee brengt.
Wij zullen u binnenkort berichten over het vervolg van dit besluit.
Indien u vragen hebt kunt u contact opnemen met onze secretaris Jan Eggink, e-mail: janendinie@kpnmail.nl

Namens het bestuur Andréeke van Poelje voorzitter

*****************************************************************************************************************************************************************************************

Ter afsluiting hebben wij donderdag 19 december 2019 kerstliedjes gezongen voor en met de kinderen van de Barchschole.
Wij kregen als dank een prachtig door de kinderen zelfgemaakte kerstkaart!

Encore kerst Barchschole

KORENKERSTCONCERT

Zondag 15 december hebben wij meegewerkt aan het jaarlijkse Korenkerstconcert georganiseerd door het Lochems Mannenkoor.
Het was een zeer gevarieerd programma waar bij 650 toeschouwers van hebben genoten in de volle Gudulakerk.

Korenkerstconcert 2019.jpg 2

Korenkerstconcert 2019.jpg 3Korenkerstconcert 2019.jpg 5

   Korenkerstconcert 2019.jpg 6         Korenkerstconcert 2019.jpg 4

 

 

                                                    Korenkerstconcert 2019

Zondag 15 december a.s. werken wij mee aan het jaarlijkse Koren Kerst Concert

                                  in de Gudulakerk. U komt toch ook!?!

ACTIE HART VOOR DE ACHTERHOEK

Donderdag 10 oktober mochten wij de cheque voor Hart voor de Achterhoek van de RABOBANK in ontvangst nemen.
Wij zijn ontzettend blij met het fantastische bedrag van € 466.79 !!
                                                                               Rabo 2019

Vrienden, familie, donateurs, ontzettend bedankt dat jullie op ons hebben gestemd!!

HARTELIJK DANK !!  logo rabo

 

 

**********************************************************************************************************************************

                                                         KLIK HIER VOOR FOTO’S VAN ONS VOORJAARSCONCERT

        MET EEN GASTOPTREDEN VAN LEERLINGEN IN DE TALENTENKLAS VAN DE MUZEHOF IN ZUTPHEN.

DSC01531
DSC01590

                                

**********************************************************************************************************************************

                                     Altijd al bij een gezellig koor willen zingen? Dat kan!

            Kom kennismaken met Encore en kom eens naar ons kijken en luisteren tijdens een oefenavond

            in het Onderschoer in Barchem.

            We oefenen elke dinsdagavond van 20.20 tot 22.15 uur o.l.v. onze dirigent Ivo Boytchev.

 
 
 
 
What do you want to do ?

New mail